Đăng nhập
x

Username 

Password 

   GIỚI THIỆU
- Tên cơ quan: Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Tiền Giang.
- Tên giao dịch quốc tế: Faculty of Information Technology - Tien Giang University.
- Địa chỉ: Phòng B309, Dãy B, Cơ sở Thân Cửu Nghĩa (Ấp Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang)
- Điện thoại: 02733 857 045.
- Email: kcntt@tgu.edu.vn
- Khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Tiền Giang được thành lập dựa trên Quyết định số 793/QĐ - ĐHTG ngày 26/10/2010 về việc thành lập khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Tiền Giang. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/11/2010. Tiền thân của khoa là bộ môn Công nghệ thông tin thuộc khoa Công nghệ trường Cao đẳng cộng đồng Tiền Giang thành lập vào năm 2001, sau đó là bộ môn Công nghệ thông tin thuộc khoa Kỹ thuật Công nghệ trường Đại học Tiền Giang từ năm 2006.
 

Cổng Trường Đại học Tiền Giang, Cơ sở Thân Cửu Nghĩa
 
   CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
- Đào tạo Kỹ sư Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Hệ thống thông tin; Cử nhân Cao đẳng Công nghệ thông tin.
- Quản lý chất lượng, nội dung chương trình & kế hoạch giảng dạy các học phần được giao quản lý.
- Cải tiến các phương pháp dạy, tổ chức các hoạt động học thuật.
- Phát triển chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội, biên soạn tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động NCKH và cung ứng các dịch vụ KHCN theo kế hoạch của trường của khoa.
- Đề xuất tuyển dụng và đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học của Bộ môn, tham gia đào tạo bồi dưỡng đội ngũ thuộc chuyên ngành.
- Quản lý, sử dụng và bảo quản các loại tài sản công được giao.
- Lĩnh vự̣c nghiên cứu: HTTT, CNPM, Mạng máy tính, Trí tuệ nhân tạo, nhận dạng...