Đăng nhập
x

Username 

Password 

   GIỚI THIỆU
- Tên cơ quan: Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Tiền Giang.
- Tên giao dịch quốc tế: Faculty of Information Technology - Tien Giang University.
- Địa chỉ: 119, Ấp  Bắc, Phường 5, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
- Điện thoại: 0736 250 200-141.
- Email: kcntt@tgu.edu.vn
- Khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Tiền Giang được thành lập dựa trên Quyết định số 793/QĐ - ĐHTG ngày 26/10/2010 về việc thành lập khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Tiền Giang. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/11/2010. Tiền thân của khoa là bộ môn Công nghệ thông tin thuộc khoa Công nghệ trường Cao đẳng cộng đồng Tiền Giang thành lập vào năm 2001, sau đó là bộ môn Công nghệ thông tin thuộc khoa Kỹ thuật Công nghệ trường Đại học Tiền Giang từ năm 2006.
- Hai loại hình đang được đào tạo là chính quy và chính quy liên thông.
- Lúc mới thành lập khoa có 24 cán bộ, giảng viên. Hiện nay, khoa hiện có 30 cán bộ giảng viên. 100% giảng viên có trình độ sau đại học.
   CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
- Giảng dạy ngành CNTT bậc đại học, CĐ bao gồm hệ chính quy, liên thông từ trung cấp lên cao đẳng và từ cao đẳng lên đại học.
- Quản lý chất lượng, nội dung chương trình & kế hoạch giảng dạy các môn học được giao quản lý. Cải tiến các phương pháp dạy, các hoạt dộng học thuật...
- Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo giới thiệu nguồn tài liệu cho thư viện.
- Tổ chức và triển khai các hoạt động NCKH và cung ứng các dịch vụ KHCN theo kế hoạch của trường của khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở và địa phương gắn đào tạo với sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho đơn vị và cho trường.
- Đề xuất tuyển dụng và đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học của Bộ môn, tham gia đào tạo bồi dưỡng đội ngũ thuộc chuyên ngành.
- Quản lý, sử dụng và bảo quản các loại tài sản công được giao.
- Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
- Nghiên cứu phục vụ giảng dạy: bao gồm các môn học mới, phương pháp học tập và giảng dạy mới, môi trường làm việc hiện đại.
- Nâng cao khả năng chuyên môn, kết quả là các công trình nghiên cứu, các bài báo, báo cáo, chuyên đề... đăng trong tạp chí khoa học của trường, các tạp chí khoa học trong và ngoài nước.
- Nghiên cứu để chuẩn bị đi học tiếp ở bậc cao hơn.
- Lĩnh vự̣c nghiên cứu: HTTT, CNPM, Mạng máy tính, Trí tuệ nhân tạo, nhận dạng...