Thông báo chung
Tin tức thời sự CNTT
Thông báo hệ Đại học
Thông báo hệ Cao đẳng
Thông báo hệ Trung cấp
Thông tin Hội thảo - Hội nghị
Xem tin chi tiết
CÁC BÀI THAM LUẬN Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực Công nghệ thông tin của Khoa Công nghệ thông tin”, ngày 18/11/2019
Print Friendly and PDFCập nhật: 13/02/2020

Ngày 18 tháng 11 năm 2019, tại Phòng họp B243, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực Công nghệ thông tin của Khoa Công nghệ thông tin”.

Tham dự Hội thảo có tất cả giảng viên, viên chức của Khoa CNTT, khách mời và tác giả có bài tham luận tại Hội thảo.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được tổng cộng 22 bài tham luận từ giảng viên trong và ngoài Khoa CNTT. Sau khi thẩm định, Ban Tổ chức lựa chọn tất cả 16 bài để báo cáo và thảo luận tại Hội thảo bao gồm:

STT

Nội dung

Tác giả

1

Định hướng giảng dạy và đánh giá theo chuẩn đầu ra.
 

TS. Dương Văn Hiếu – Trưởng Khoa Công nghệ thông tin

2

Góp ý về sơ đồ đào tạo và nội dung giảng dạy các học phần cơ sở ngành thuộc chương trình đào tạo Đại học Công nghệ thông tin 2019 Trường Đại học Tiền Giang.

ThS. Nguyễn Văn Nối – Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin

3

Cải tiến đánh giá quá trình cho sinh viên CNTT qua học phần toán cao cấp A1.

ThS. Trần Thị Tuyết Lan – Giảng viên Khoa Khoa học tự nhiên

4

Thiết kế đề cương chi tiết học phần Lý thuyết đồ thị đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO.

ThS. Trần Thị Ngà – Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin

5

Vai trò của môn mạng máy tính và cơ hội việc làm của sinh viên.

ThS. Nguyễn Văn Thuận – Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin

6

Vài trò của xác suất-thống kế trong Machine Learning.

ThS. Võ Minh Duy – Giảng viên Khoa Khoa học tự nhiên

7

Giải pháp khuyến khích và nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Tiền Giang đáp ứng chuẩn đầu ra theo tiếp cận CDIO.

ThS. Huỳnh Thị Nhật Hằng – Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin.

8

Giảng dạy kiến thức, kỹ năng cho sinh viên theo yêu cầu của doanh nghiệp.

ThS. Nguyễn Thị Thu Nguyệt Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin.

9

Một số đề xuất nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa CNTT.

ThS. Nguyễn Huỳnh Thúy Nga –Viên chức Khoa Công nghệ thông tin

10

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực công nghệ thông tin của Khoa CNTT Trường ĐHTG.

ThS. Nguyễn Minh Khoa – Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin

11

Nghiên cứu, đề xuất một số định hướng phát triển Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Tiền Giang khi tạm ngừng tuyển sinh ngành HTTT và CĐ CNTT.

ThS. Huỳnh Thị Nhật Hằng – Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin.

12

Thiết kế phiếu đánh giá học phần đồ án ngành sử dụng Rubric.

ThS. Trần Thị Ngà – Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin

13

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kỹ năng giao tiếp trong sinh viên đáp ứng nhu cầu tuyển dụng theo phong cách DISC.

ThS. Tống Lê Thanh Hải – Viên chức Phòng Quản trị thiết bị

14

Tìm hiểu về Rubric – Áp dụng Rubric trong đánh giá môn phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng

ThS. Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin.

15

Vai trò của doanh nghiệp, cựu sinh viên đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo.

ThS. Nguyễn Hữu Thanh – Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin.

16

Ý kiến chuyên gia về đào tạo Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Tiền Giang và giải pháp cần thực hiện để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực hiện nay.

ThS. Phạm Ngọc Giàu – Viên chức Khoa Công nghệ thông tin; ThS. Tống Lê Thanh Hải – Viên chức Phòng Quản trị thiết bị

 

 

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: