Thông báo chung
Tin tức thời sự CNTT
Thông báo hệ Đại học
Thông báo hệ Cao đẳng
Thông báo hệ Trung cấp
Thông tin Hội thảo - Hội nghị
Xem tin chi tiết
KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng Chương trình đào tạo theo Chuẩn đầu ra” ngày 04/05/2020
Print Friendly and PDFCập nhật: 21/02/2020

1. Mục đích của Hội thảo
 
   Nhằm thực hiện thành công Kế hoạch số 491/KH-ĐHTG ngày 19/7/2019 của Trường ĐHTG v/v Xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra giai đoạn 2018-2020; Kế hoạch số 32/KH-CNTT ngày 4/7/2018 của Khoa Công nghệ thông tin v/v Thực hiện Chương trình hành động chiến lược phát triển Trường Đại học Tiền Giang giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch số 16/KH-CNTT ngày 19/03/2019 của Khoa CNTT v/v Nâng cao chất lượng đào tạo giai đoạn 2019-2022.
     Tạo diễn đàn để giảng viên trong, ngoài Khoa CNTT, doanh nghiệp có mối quan hệ hợp tác với Khoa CNTT và cựu sinh viên trao đổi các giải pháp liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch về xây dựng Chương trình đào tạo (CTĐT) theo chuẩn đầu ra, cải tiến giảng dạy và đánh giá theo chuẩn đầu ra, các giải pháp hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực CNTT.
     Khoa Công nghẹ thông tin lập kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa học cấp Khoa với chủ đề của Hội thảo là “Xây dựng Chương trình đào tạo theo Chuẩn đầu ra”.

2. Nội dung chính của Hội thảo

- Tham luận, góp ý, thảo luận về các giải pháp để thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa Công nghệ thông tin giai đoạn 2019-2022 bao gồm:
+ Giải pháp kết hợp với doanh nghiệp trong đào tạo, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên; Giảng dạy kiến thức, kỹ năng cho sinh viên theo yêu cầu của doanh nghiệp.
+ Giải pháp tổ chức các hoạt động Hội thảo, Seminar, nghiên cứu khoa học của Khoa và Bộ môn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực Công nghệ thông tin.
+ Giải pháp về cải tiến tài liệu và phương pháp giảng dạy, cách kiểm tra và đánh giá theo chuẩn đầu ra.
- Các giải pháp liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch số 32/KH-CNTT ngày 04/7/2018 của Khoa Công nghệ thông tin gồm:
+ Giải pháp tư vấn - tuyển sinh.
+ Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.
+ Giải pháp quản lý sinh viên, giáo dục chính trị - tư tưởng cho sinh viên.
+ Giải pháp tư vấn, định hướng nghề nghiệp và cố vấn học tập theo nhu cầu của xã hội.
- Các giải pháp liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch số 491/KH-ĐHTG ngày 19/7/2019 của Trường Đại học Tiền Giang v/v Xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra giai đoạn 2018-2020.
- Các giải pháp triển khai Nội dung ký kết hợp tác giữa Trường ĐHTG và Công ty CNTT thuộc tập đoàn VNPT.

3. Thời gian và địa điểm

-  Thời gian: Từ 13g00 đến 16g30 ngày thứ hai, 04/05/2020.
-  Địa điểm: Trường Đại học Tiền Giang, Cơ sở Thân Cửu Nghĩa.

4. Chủ trì Hội thảo

- TS. Dương Văn Hiếu, Trưởng Khoa Công nghệ thông tin.

5. Đại biểu tham dự

- Đại diện doanh nghiệp, cơ quan có mối quan hệ hợp tác với Khoa CNTT.
- Đại diện các Khoa, Phòng và Trung tâm có quan tâm.
- Các giảng viên và sinh viên có quan tâm.
- Tác giả có bài viết, bài báo cáo tại hội thảo.

6. Thể lệ nội bài tham luận

- Bài tham luận được viết bằng phần mềm Microsoft Office Word theo mẫu BM04.QT-KHCN.01 kèm theo quyết định số 08/QĐ-ĐHTG ngày 02/01/2020 của Trường Đại học Tiền Giang. Tác giả gởi bài tham luận đến địa chỉ email kcntt@tgu.edu.vn và duongvanhieu@tgu.edu.vn
- Thời gian nhận bài: Từ ngày thông báo cho đến hết ngày 06/04/2020.
- Thẩm định bài tham luận: Từ ngày 06/04/2020 đến ngày 13/04/2020.
- Thông báo cho tác giả chỉnh sửa bài tham luận: Ngày 13/04/2020
- Thời gian nhận bài hoàn chỉnh sau khi chỉnh sửa theo yêu cầu của Ban tổ chức: Từ ngày 13/04/2020 đến 16/04/2020.
- Thời gian gởi bài tham luận về Phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế để kiểm tra đạo văn: Ngày 18/04/2020.
 - Thời gian thông báo chính thức bài tham luận được chấp nhận báo cáo, đăng kỷ yếu hội thảo: 01/05/2020 (khi nhận được kết quả kiểm tra đạo văn).


Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: