Thông báo chung
Tin tức thời sự CNTT
Thông báo hệ Đại học
Thông báo hệ Cao đẳng
Thông báo hệ Trung cấp
Thông tin Hội thảo - Hội nghị
Xem tin chi tiết
Hướng dẫn sử dụng Google Classroom dành cho Giảng viên và Sinh viên Trường Đại học Tiền Giang
Print Friendly and PDFCập nhật: 02/04/2020

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Google Classroom dành cho Giảng viên và Sinh viên Trường Đại học Tiền Giang được biên soạn bởi TS. Dương Văn Hiếu - Trưởng Khoa CNTT
Bên dưới là phần phụ lục, nội dung hướng dẫn trong file đính kèm. 

PHẦN I. HƯỚNG DẪN GIẢNG VIÊN
1.     GIỚI THIỆU
1.1.       Google Classroom
1.2.       Mục đích
1.3.       Hình ảnh và email minh họa
1.4.       Ngôn ngữ giao diện
2.     TẠO LỚP HỌC PHẦN
2.1.       Đăng nhập
2.2.       Tạo lớp chọc mới
2.3.       Thay đổi ngôn ngữ giao diện
3.     THÊM SINH VIÊN VÀO LỚP HỌC
3.1.       Chuẩn bị
3.2.       Thêm sinh viên vào lớp
3.3.       Một số câu hỏi, đáp
4.     CUNG CẤP TÀI LIỆU ĐÃ CHUẨN BỊ CHO SINH VIÊN
4.1.       Chuẩn bị tài liệu
4.2.       Đưa tài liệu lên
4.3.       Một số câu hỏi, đáp
5.     RA BÀI TẬP TỰ LUẬN, CHẤM ĐIỂM BÀI TỰ LUẬN
5.1.       Chuẩn bị
5.2.       Đưa bài tập vào lớp học phần
5.3.       Kiểm tra kết quả nộp bài, chấm điểm
5.4.       Một số câu hỏi, đáp
6.     RA BÀI KIỂM TRA VÀ CHẤM ĐIỂM TỰ ĐỘNG
6.1.       Chuẩn bị
6.2.       Đưa câu hỏi vào lớp học
6.3.       Xem kết quả làm bài của sinh viên
6.4.       Một số câu hỏi, đáp
7.     TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHẦN II. HƯỚNG DẪN SINH VIÊN
1.     THAM GIA LỚP HỌC
1.1.       Cách 1: Xác nhận tham gia từ email mời của giảng viên
1.2.       Cách 2: Tham gia lớp học từ trang lớp học của sinh viên thông qua mã lớp học
2.     TẢI VỀ TÀI LIỆU, THAM GIA THẢO LUẬN
2.1.       Tải về tài liệu
2.2.       Tham gia thảo luận các nội dung
3.     LÀM VÀ NỘP BÀI TỰ LUẬN, XEM KẾT QUẢ
3.1.       Làm bài tập
3.2.       Nộp bài làm
1.2.       Nhận kết quả chấm bài của giảng viên
4.     LÀM BÀI TRA DẠNG CHẤM ĐIỂM TỰ ĐỘNG
4.1.       Nhận thông báo làm bài qua email
8.     TÀI LIỆU THAM KHẢO
 

TTTên fileLoạiSizeDownload
1Hướng dẫn sử dụng Google Classroom bằng ví dụ.pdfapplication1895K
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: