Thông báo chung
Tin tức thời sự CNTT
Thông báo hệ Đại học
Thông báo hệ Cao đẳng
Thông báo hệ Trung cấp
Thông tin Hội thảo - Hội nghị
Xem tin chi tiết
V/v Báo cáo thực tập của sinh viên lớp ĐH.Tin học 08
Print Friendly and PDFCập nhật: 19/06/2013

Trên cơ sở thay đổi qui chế của nhà trường về vấn đề tính thù lao cho giáo viên quản lý và chấm kết quả thực tập tốt nghiệp và tình hình thực tập của các em sinh viên, tôi có một số ý kiến sau với thầy cô và các em sinh viên:
1/ Hiện tại, có một số sinh viên vẫn chưa hoàn thành công việc thực tập tại cơ quan và chưa hoàn thành báo cáo. Tùy vào tình hình của từng nhóm mà thầy cô có thể cho các em gia hạn thời gian nội kết quả báo cáo để chấm điểm. 

2/ Mỗi nhóm từ 05 sinh viên trở lại cùng thực tập tại một cơ quan có cùng một giáo viên hướng dẫn thì chỉ cần in 1 quyển báo cáo cho gọn( nếu các em muốn báo cáo riêng cũng được). 
- Phần giới thiệu và tìm hiểu về nơi thực tập thì xem như phần chung cho tất cả sinh viên trong nhóm của cùng một quyển báo cáo.
- Phần nội dung thực tập và kết quả thì vẫn làm chung nếu cả nhóm làm chung một công việc, hoặc chia ra theo từng phần tương ứng với từng sinh viên nếu mỗi sinh viên làm một công việc khác nhau.

3/ Sau khi sinh viên hoàn thành quyển báo cáo, xin ý kiến đánh giá (cho điểm) của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở thực tập và gởi báo cáo cùng phiếu đánh giá cho giáo viên hướng dẫn, giáo viên hướng dẫn chấm điểm và gởi lại kết quả chấm điểm cho Hiếu. Tôi sẽ là người cuối cùng tổng hợp điểm và gởi kết quả thực tập cho Giáo vụ.

4/ Các em sinh viên cố gắng hoàn thành sớm báo cáo, thầy cô chấm điểm và gởi kết quả cho Hiếu vào tuần cuối tháng 3 nhé.

Chúc thầy cô và các em sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ
DVHieu
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: