Đăng nhập
x

Username 

Password 

Thông báo chung
Tin tức thời sự CNTT
Thông báo hệ Đại học
Thông báo hệ Cao đẳng
Thông báo hệ Trung cấp
Thông tin Hội thảo - Hội nghị
Xem tin chi tiết
Nghiệm thu PHẦN MỀM THI TRẮC NGHIỆM KỸ NĂNG TIN HỌC
Print Friendly and PDFCập nhật: 05/06/2017
Ngày 1/6/2017, Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất nghiệm thu PHẦN MỀM THI TRẮC NGHIỆM KỸ NĂNG TIN HỌC của giảng viên và sinh viên Khoa CNTTT thực hiện.
Phần mềm trắc nghiệm đáp ứng các điều kiện của Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT  ngày 21 tháng 6 năm 2016 v/v Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin. Phần mềm gồm ba phân hệ: chương trình quản lý ngân hàng câu hỏi và dữ liệu thi như ngày thi, danh sách giám thị, kết quả thi; chương trình giám sát được phát triển nhằm giúp các giám thị theo dõi hoạt động của thí sinh; chương trình cho thí sinh thi trắc nghiệm trên máy tính. Sau nhiều lần kiểm thử ở phòng máy tính, phần mềm này đáp ứng được các yêu cầu của Thông tư 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT.
Kết quả đánh giá: Loại tốt


Hình 1: Nhóm tác giả (Thầy Nguyễn Văn Nói, cô Lý Thiên Trang; Thầy Nguyễn Ngọc Long cùng các sinh viên không có mặt) cùng 5 thành viên trong Hội đồng đánh giá 
 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: