Đăng nhập
x

Username 

Password 

Thông báo chung
Tin tức thời sự CNTT
Thông báo hệ Đại học
Thông báo hệ Cao đẳng
Thông báo hệ Trung cấp
Thông tin Hội thảo - Hội nghị
Xem tin chi tiết
Tuyển sinh năm 2019: Đại học Hệ Thống thông tin
Print Friendly and PDFCập nhật: 14/02/2019
I. THÔNG TIN CƠ BẢN
1. Tên ngành: HỆ THỐNG THÔNG TIN
2. Mã ngành: 7480104
3. Trình độ đào tạo: Đại học
4. Thời gian đào tạo: 3,5 năm
5. Tổ hợp môn xét tuyển: A00 (Toán, Vật Lý, Hóa học); A01 (Toán,  Vật Lý, Tiếng Anh);
D07 (Toán, Tiếng Anh, Hóa học); D90 ( Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh)
II. THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH

NỘI DUNG DIỄN GIẢI
Giới thiệu chung Ngành Hệ thống thông tin đào tạo kỹ sư Hệ thống thông tin (HTTT). Đào tạo người học có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức chuyên môn vững chắc, kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo, có nhận thức đúng đắn về vai trò của công dân, có đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt để làm việc, có khả năng tự đào tạo để nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp.
Chương trình đào tạo - Kiến thức nhập môn: Giúp người học có cái nhìn tổng quát về vai trò và ứng dụng của ngành Công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
- Kiến thức nền tảng ngành HTTT (Kỹ thuật lập trình, Hệ điều hành, Kiến trúc máy tính, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Cơ sử dữ liệu, Mạng máy tính, Quản trị mạng, Quản trị cơ sở dữ liệu, Công nghệ phần mềm, Lập trình hướng đối tượng, Lập trình ứng dụng .NET, Lập trình ứng dụng Java, Phát triển ứng dụng Web,  Lập trình thiết bị di động …): Cung cấp cho người học nền tảng quan trọng bắt buộc mà người kỹ sư HTTT cần phải được trang bị.
- Kiến thức chuyên ngành HTTT (An toàn và bảo mật thông tin, An ninh mạng, Lập trình cơ sở dữ liệu, Quản trị mạng nâng cao, Cơ sở dữ liệu nâng cao, Quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao, Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, Hệ thống thông tin doanh nghiệp, Hệ thống thông tin địa lý, Hệ thống hỗ trợ ra quyết định, Nghiệp vụ thông minh,…): Giúp cho người học có kiến thức, kỹ năng chuyên môn chuyên biệt của kỹ sư HTTT.
- Kiến thức mở rộng (Điện toán đám mây, Dữ liệu lớn và NoSQL, Kho dữ liệu và phân tích dữ liệu, Phát triển và ứng dụng hệ thống thông tin phân tán,…): Giúp người học có được các kiến thức, kỹ năng làm việc nâng cao của kỹ sư HTTT.
Vị trí việc làm Cán bộ kỹ thuật phụ trách CNTT. Chuyên viên phân tích, thiết kế, phát triển, quản trị hệ thống thông tin; phân tích, thiết kế và phát triển website, mạng máy tính; phân tích, thiết kế, phát triển và kiểm thử phần mềm. Lập trình viên chuyên nghiệp.
Thông tin đặc biệt - Kỹ sư HTTT đóng vai trò rất quan trọng trong việc vận hành, xây dựng và phát triển các hệ thống quản lý của doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.
- Theo VietnamWorks: “Đến năm 2020 sẽ thiếu hơn 500.000 nhân lực CNTT”[1]. Khi nói đến nguồn nhân lực CNTT là người ta hàm ý bao gồm cả nguồn nhân lực Hệ thống thông tin. Do đó, người tốt nghiệp Kỹ sư Hệ thống thông tin có thể ứng cử vào vị trí việc làm mà VietnamWorks đã phân tích.
- Việc thành lập Công viên phần mềm Mekong tại TP. Mỹ Tho, Tiền Giang sẽ cần một lượng lớn nhân lực ngành Hệ thống thông tin [2].
 
 


[1] http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=27938
[2] https://www.qtsc.com.vn/system/thanh-lap-khu-cong-vien-phan-mem-mekong-mekong-itp-tai-tien-giang

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: