Đăng nhập
x

Username 

Password 

Thông báo chung
Tin tức thời sự CNTT
Thông báo hệ Đại học
Thông báo hệ Cao đẳng
Thông báo hệ Trung cấp
Thông tin Hội thảo - Hội nghị
Xem tin chi tiết
Thông tin tuyển sinh năm 2019
Print Friendly and PDFCập nhật: 14/02/2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019

I. Đại học chính quy
1. Đại học Công nghệ thông tin:

      - Mã ngành: 7480201
      - Chỉ tiêu: 100 sinh viên
      - Thời gian đào tạo: 3,5 năm
      - Tổ hợp môn xét tuyển:
             A00 (Toán, Vật Lý, Hóa học);
             A01 (Toán,  Vật Lý, Tiếng Anh);
             D07 (Toán, Tiếng Anh, Hóa học);
             D90 ( Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh)
      - Xem thêm thông tin về Đại học Công nghệ thông tin

 2. Đại học Hệ thống thông tin:

      - Mã ngành: 7480104
      - Chỉ tiêu: 50 sinh viên
      - Thời gian đào tạo: 3,5 năm
      - Tổ hợp môn xét tuyển:
            A00 (Toán, Vật Lý, Hóa học);
            A01 (Toán,  Vật Lý, Tiếng Anh);
            D07 (Toán, Tiếng Anh, Hóa học);
            D90 ( Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh)
     - Xem thêm thông tin về Đại học Hệ thống thông tin
     - Ngành Hệ thống thông tin: Học gì, làm gì?

II. Cao đẳng chính quy
1. Cao đẳng Công nghệ thông tin:

     - Chỉ tiêu: 50 sinh viên
     - Thời gian đào tạo: 2,5 năm
     - Điều kiện: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
     - Xem thêm thông tin về Cao đẳng Công nghệ thông tin
Xem thêm thông tin tại website Trường Đại học Tiền Giang
 

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: