Thông báo chung
Tin tức thời sự CNTT
Thông báo hệ Đại học
Thông báo hệ Cao đẳng
Thông báo hệ Trung cấp
Thông tin Hội thảo - Hội nghị
Xem tin chi tiết
Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, uy tín, thương hiệu của Khoa Công nghệ thông tin”
Print Friendly and PDFCập nhật: 22/05/2019
Để góp phần thực hiện thành công:
- Chương trình hành động số 236/CTr-ĐHTG ngày  05/04/2018 của Trường ĐHTG v/v Thực hiện Chiến lược phát triển Trường ĐHTG giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến 2030 (bản chỉnh sửa năm 2017);
- Kế hoạch số 801/KH-ĐHTG ngày 30/10/2018 của Trường ĐHTG v/v Xây dựng Hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục bên trong Trường ĐHTG giai đoạn 2018-2020;
- Kế hoạch số 195/KH-ĐHTG ngày 27/03/2018 của Trường ĐHTG v/v Đảm bảo chất lượng Trường ĐHTG giai đoạn 2017-2022;
- Kế hoạch số 728/KH-ĐHTG ngày 04/10/2018 của Trường ĐHTG v/v Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019;
- Kế hoạch số 32/KH-CNTT ngày 6/7/2018 của Khoa CNTT v/v Thực hiện Chương trình hành động thực hiện chiến lược phát triển Trường ĐHTG giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030;
- Kế hoạch số 50/KH-CNTT ngày 4/9/2018 của Khoa CNTT v/v Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019;
- Kế hoạch số 14/KH-CNTT ngày 15/3/2019 của Khoa CNTT v/v Tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, uy tín, thương hiệu của Khoa Công nghệ thông tin”.
 
Chiều ngày 20/05/2019, tại Phòng B109 Trường Đại học Tiền Giang (Cơ sở Thân Cửu Nghĩa), Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Tiền Giang đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, uy tín, thương hiệu của Khoa Công nghệ thông tin”.
 
Chủ trì Hội thảo gồm TS. Dương Văn Hiếu (Trưởng Khoa Công nghệ thông tin), ThS. Trần Thế Hiệp (Phó Trưởng Khoa Công nghệ thông tin), TS. Nguyễn Tấn Huynh (Giám đốc Viện Trí tuệ nhân tạp VAIC TP. Hồ Chí Minh).
Đến dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý đào tạo, Khoa Lý luận – Chính trị, Khoa Khoa học tự nhiên, Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên,…; các tác giả các bài tham luận, giảng viên của Khoa CNTT Trường ĐHTG.
Hội thảo đã nghe các tác giả trình bày 4 bài tham luận về các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, uy tín, thương hiệu của Khoa CNTT gồm:
 1.  Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, uy tín, thương hiệu của Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Tiền Giang. Tác giải: TS. Dương Văn Hiếu, ThS. Nguyễn Huỳnh Thúy Nga.
 2. Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ngành Công nghệ thông tin  giai đoạn 2019-2030. Tác giả: TS. Nguyễn Tấn Huynh.
 3. Nâng cao chất lượng đào tạo, uy tín, thương hiệu Khoa Công nghệ thông tin thông qua việc nâng cao chất lượng người học. Tác giả: CN. Châu Minh Nhựt.
 4. Hoạt động hợp tác với doanh nghiệp tại Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Tiền Giang. Tác giả: ThS. Trần Thế Hiệp, ThS. Nguyễn Huỳnh Thúy Nga.
 
Bên cạnh đó, Ban tổ chức Hội thảo còn lựa chọn đăng kỷ yếu 16 bài tham luận về các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, uy tín, thương hiệu của Khoa CNTT gồm:
 1. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng học phần phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thu Nguyệt.
 2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sinh viên Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Tiền Giang. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Phương Linh.
 3. Giải pháp nghiên cứu giảng dạy, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Tiền Giang theo yêu cầu hiện nay. Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Thuận.
 4. Giới thiệu cách tổ chức lớp thực hành đạt hiệu quả ở Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Tiền Giang. Tác giả: ThS. Nguyễn Minh Khánh.
 5. Một số biện pháp nâng cao kết quả học tập môn toán cao cấp A1 cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin. Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Nhã.
 6. Một số đề xuất nâng cao chất lượng đào tạo, uy tín, thương hiệu của Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Tiền Giang. Tác giả: ThS. Nguyễn Mộng Thu.
 7. Một số giải pháp gắn kết giữa Khoa Công nghệ thông tin với doanh nghiệp nhằm giúp triển khai thành công Chương trình đào tạo mới theo tiếp cận CDIO. Tác giả: ThS. Huỳnh Thị Nhật Hằng.
 8. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và Trường hiệu Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Tiền Giang. Tác giả: ThS. Nguyễn Minh Khoa.
 9. Nâng cao hiệu quả đào tạo của Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Tiền Giang. Tác giả: ThS. Nguyễn Minh Khánh.
 10. Những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho sinh viên. Tác giả: ThS. Phạm Thị Thảo Uyên.
 11. Sử dụng Limesurvey để thiết kế bài kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến. Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Nối.
 12. Thực trạng và giải pháp giảm thiểu cảnh báo học vụ trong sinh viên tại Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Tiền Giang. Tác giả: ThS. Phạm Ngọc Giàu, ThS. Tống Lê Thanh Hải.
 13. Vấn đề tổ chức học nhóm chuyên ngành cho sinh viên của Khoa Công nghệ thông tin. Tác giả:  KS. Nguyên Thái Duy.
 14. Đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng giảng viên Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Tiền Giang. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thu Nguyệt.
 15. Giải pháp nâng cao chất lượng giảng viên của Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Tiền Giang. Tác giả: ThS. Đoàn Chí Trung.
 16. Nâng cao chất lượng giảng viên Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Tiền Giang. Tác giả: ThS.Huỳnh Kim Quýt.
Căn cứ vào tình hình thực tế của Trường ĐHTG, của Khoa CNTT, các giải pháp đã được các tác giả đề xuất trong các bài báo cáo và tham luận; tập thể Khoa CNTT lựa chọn, triển khai một số giải pháp khả thi để nâng cao chất lượng đào tạo, uy tín, thương hiệu của Khoa CNTT trong giai đoạn 2019-2022.

Các tin cũ hơn: