Thông báo chung
Tin tức thời sự CNTT
Thông báo hệ Đại học
Thông báo hệ Cao đẳng
Thông báo hệ Trung cấp
Thông tin Hội thảo - Hội nghị
Xem tin chi tiết
Tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế ICCASA năm 2019, ngày 28-29/11/2019 tại TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
Print Friendly and PDFCập nhật: 26/09/2019
1. Chủ đề của hội thảo
- Tiếng Anh: “The 8th EAI International Conference on Context-Aware Systems and Applications - ICCASA 2019”.
- Tiếng Việt: “Hội thảo Quốc tế lần thứ 8 - Các hệ thống cảm ngữ cảnh và ứng dụng ICCASA2019”
2. Các nhóm chủ đề
Chủ đề của Hội thảo ICCASA 2019 được chia thành các nhóm chính:
- Nền tảng của các hệ thống cảm ngữ cảnh (Fundamentals of Context-aware systems).
- Các hệ thống cảm ngữ cảnh (Context-aware Systems).
- Các công nghệ cảm ngữ cảnh (Context-aware Technologies).
3. Nội dung chính của hội thảo
- Các diễn giả khách mời (keynote speaker) là những Giáo sư có uy tín trong lĩnh vực Công nghệ thông tin từ Đức, Canada, Thái Lan,… đến chia sẻ kinh nghiệm cũng như xu hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.
- Tác giả của các bài báo được lựa chọn trình bày kết quả nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và định hướng nghiên cứu liên quan đến các hệ thống cảm ngữ cảnh và ứng dụng.
4. Thời gian: Hội thảo diễn ra trong 2 ngày 28-29/11/2019
5. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.
Nội dung chi tiết về các chủ đề được thể hiện tại Website của Hội thảo tại địa chỉ http://iccasa.org/.
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: