Thông báo chung
Tin tức thời sự CNTT
Thông báo hệ Đại học
Thông báo hệ Cao đẳng
Thông báo hệ Trung cấp
Thông tin Hội thảo - Hội nghị
Xem tin chi tiết
Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực Công nghệ thông tin của Khoa Công nghệ thông tin”, ngày 18/11/2019, tại Phòng B109, Cơ sở Thân Cửu Nghĩa, Trường Đại học Tiền Giang
Print Friendly and PDFCập nhật: 26/09/2019
Căn cứ Kế hoạch số 32/KH-CNTT ngày 6/7/2018 của Khoa Công nghệ thông tin về việc kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện chiến lược phát triển Trường Đại học Tiền Giang giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 16/KH-CNTT ngày 19/03/2019 của Khoa Công nghệ thông tin về việc nâng cao chất lượng đào tạo giai đoạn 2019-2022;  Khoa Công nghệ thông tin lập kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp Khoa “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực Công nghệ thông tin của Khoa Công nghệ thông tin” như sau:
1. Mục đích
- Thực hiện thành công kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa Công nghệ thông tin giai đoạn 2019-2022.
- Nâng cao chất lượng đào tạo, uy tín, thương hiệu của Khoa Công nghệ thông tin.
2. Yêu cầu
- Nội dung của hội thảo phù hợp với chủ đề của hội thảo, phù hợp với các Kế hoạch số 32/KH-CNTT ngày 06/7/2018, Kế hoạch số 16/KH-CNTT ngày 19/03/2019 của Khoa CNTT, mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa Công nghệ thông tin giai đoạn 2019-2022.
- Bài tham luận gởi cho Hội thảo phải là bài tham luận mới, chưa được xuất bản bởi các Hội thảo trong và ngoài Trường Đại học Tiền Giang, có trích dẫn và tài liệu tham khảo rõ ràng và phù hợp, không gởi cùng lúc cho nhiều hội thảo.
- Việc tổ chức Hội thảo đúng theo Quy định về chế độ làm việc, chế độ nghỉ ngơi của công chức, viên chức Trường Đại học Tiền Giang.
3. Nội dung 
- Tham luận, góp ý, thảo luận về các giải pháp để thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa Công nghệ thông tin giai đoạn 2019-2022 bao gồm:
+ Giải pháp kết hợp với doanh nghiệp trong đào tạo, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên; Giảng dạy kiến thức, kỹ năng cho sinh viên theo yêu cầu của doanh nghiệp.
+ Giải pháp tổ chức các hoạt động Hội thảo, Seminar, nghiên cứu khoa học của Khoa và bộ môn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực Công nghệ thông tin.
+ Giải pháp về cải tiến tài liệu và phương pháp giảng dạy, cách kiểm tra và đánh giá theo chuẩn đầu ra.
- Các giải pháp liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch số 32/KH-CNTT ngày 06/7/2018 của Khoa Công nghệ thông tin gồm:
+ Giải pháp tư vấn - tuyển sinh.
+ Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.
+ Giải pháp quản lý sinh viên, giáo dục chính trị - tư tưởng cho sinh viên.
+ Giải pháp tư vấn, định hướng nghề nghiệp và cố vấn học tập theo nhu cầu của xã hội.
+ Giải pháp triển khai thành công Chương trình đào tạo mới theo tiếp cận CDIO.
4. Các mốc thời gian
- Hội thảo: Từ 13g00 đến 16g30 ngày thứ hai, 18/11/2019.
- Nhận bài tham luận: Từ ngày thông báo cho đến hết ngày 21/10/2019. Bài tham luận được viết bằng phần mềm Microsoft Office Word theo quy định viết bài của Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tiền Giang. Tác giả gởi bài tham luận đến địa chỉ email kcntt@tgu.edu.vn và duongvanhieu@tgu.edu.vn.
- Thẩm định bài tham luận: Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 28/10/2019.
- Thông báo cho tác giả chỉnh sửa bài tham luận: Ngày 28/10/2019
- Thời gian nhận bài hoàn chỉnh sau khi chỉnh sửa theo yêu cầu của Ban tổ chức: Từ ngày 28/10/2019 đến 31/10/2019.
- Thời gian gởi bài tham luận về Phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế để kiểm tra đạo văn: Ngày 02/11/2019.
 - Thời gian thông báo chính thức bài tham luận được chấp nhận báo cáo, đăng kỷ yếu Hội thảo: 15/11/2019 (khi nhận được kết quả kiểm tra đạo văn).
5. Địa điểm
- Phòng B109, Trường Đại học Tiền Giang, Cơ sở Thân Cửu Nghĩa.
6. Ban tổ chức
Ban tổ chức hội thảo gồm các thành viên thuộc Khoa Công nghệ thông tin có tên sau:
1.     TS. Dương Văn Hiếu, Trưởng ban.
2.     ThS. Trần Thế Hiệp, Phó Trưởng ban.
3.     ThS. Lý Thiên Trang, Ủy viên.
4.     ThS. Trần Thị Ngà, Ủy viên.
5.     ThS. Phạm Ngọc Giàu, Thư ký
7. Tiểu ban thẩm định bài hội thảo, xuất bản
- Trưởng tiểu ban: TS. Dương Văn Hiếu.
- Phó Trưởng tiểu ban: ThS. Trần Thế Hiệp
- Thành viên tiểu ban:
+ ThS. Trần Thị Ngà, Trưởng Bộ môn Kỹ thuật phần mềm.
+ ThS. Lý Thiên Trang, Trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin.
+ ThS. Nguyễn Văn Nối, Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin.
+ ThS. Huỳnh Thị Nhật Hằng, Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin.
+ ThS. Trần Thị Diễm Trang (A), Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin.
+ ThS. Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin.
+ Mời giảng viên, cán bộ quản lý của Trường Đại học Tiền Giang.
8. Tiểu ban hậu cần
- Trưởng tiểu ban: ThS. Lý Thiên Trang
- Thành viên tiểu ban:
+ ThS. Huỳnh Kim Quýt, Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin.
+ ThS. Phạm Ngọc Giàu, Chuyên viên Khoa Công nghệ thông tin.
9. Tiểu ban tiếp tân
- Trưởng tiểu ban: ThS. Trần Thị Ngà
- Thành viên tiểu ban:
+ ThS. Huỳnh Kim Quýt, Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin.
+ ThS. Đoàn Chí Trung, Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin.
+ ThS. Nguyễn Huỳnh Thúy Nga, Chuyên viên Khoa Công nghệ thông tin.
10. Kiểm tra và xử lý đạo văn đối với các bài tham luận
- Trước khi diễn ra hội thảo: Ban tổ chức gởi tất cả các bài tham luận về Phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế để kiểm tra đạo văn. Kết quả kiểm tra đạo văn của Phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế là kết quả chính thức để quyết định chấp nhận bài tham luận.
- Sau khi diễn ra hội thảo: Ban tổ chức không đề nghị công nhận công trình cho những bài tham luận bị phát hiện đạo văn.
11. Công bố công khai thông tin hội thảo, tính công trình nghiên cứu
- Ban Tổ chức công bố công khai thông tin của Hội thảo, thông tin của các bài tham luận lên Website của Khoa Công nghệ thông tin và Website của Trường Đại học Tiền Giang.
- Ban Tổ chức hòan tất hồ sơ báo cáo việc tổ chức Hội thảo, đề nghị tính công trình nghiên cứu khoa học cho tác giả có bài tham luận theo Quy định hiện hành của Trường Đại học Tiền Giang.


Ban Tổ chức trân trọng kính mời quý thầy cô, quản lý doanh nghiệp, cựu sinh viên viết bài tham luận cho hội thảo. Gởi bài viết 
đến địa chỉ email kcntt@tgu.edu.vn và duongvanhieu@tgu.edu.vn trước ngày  28/10/2019.
Cám ơn
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: