Đăng nhập
x

Username 

Password 

Ban chủ nhiệm khoa
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Kỹ thuật phần mềm
Tổ văn phòng
Tổ quản lý phòng máy
Lý lịch khoa học
STT Họ và tên Chức vụ
1 Ths. Đoàn Chí Trung Giảng viên
2 Ths. Huỳnh Kim Quýt Giảng viên
3 Ths. Huỳnh Thị Nhật Hằng Giảng viên
4 Ths. Lý Thiên Trang Trưởng Bộ môn HTTT
5 Ths. Nguyễn Hữu Thanh Giảng viên
6 ThS. Nguyễn Huỳnh Thúy Nga Chuyên viên Trợ lý Hành chánh
7 Ths. Nguyễn Minh Khánh Giảng viên
8 Ths. Nguyễn Minh Khoa Giảng viên
9 Ths. Nguyễn Thị Phương Linh Giảng viên
10 Ths. Nguyễn Thị Thu Nguyệt Giảng viên
11 Ths. Nguyễn Văn Nối Giảng viên
12 Ths. Nguyễn Văn Thuận Giảng viên
13 ThS. Phạm Ngọc Giàu Chuyên viên Trợ lý HSSV
14 Ths. Trần Huy Long Giảng viên
15 Ths. Trần Thế Hiệp Phó trưởng Khoa
16 Ths. Trần Thị Diễm Trang Giảng viên
17 Ths. Trần Thị Ngà Giảng viên
18 TS. Dương Văn Hiếu Trưởng Khoa
19 TS. Ngô Tấn Vũ Khanh Giảng viên