Đăng nhập
x

Username 

Password 

Ban chủ nhiệm khoa
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Kỹ thuật phần mềm
Tổ văn phòng
Tổ quản lý phòng máy
Lý lịch khoa học
STT Họ và tên Chức vụ
1 CH. Ngô Thị Loan Chuyên viên QLPM
2 CH. Nguyễn Huỳnh Thúy Nga Chuyên viên Trợ lý Hành chánh
3 CH. Nguyễn Thị Mộng Thu Chuyên viên QLPM
4 CH. Phạm Ngọc Giàu Chuyên viên Trợ lý HSSV
5 CN. Nguyễn Khắc Chinh Chuyên viên QLPM
6 CN. Nhan Hồng Hà Chuyên viên QLPM
7 KS. Lê Tấn Phước Chuyên viên Trợ lý học vụ
8 Ths. Đoàn Chí Trung Giảng viên
9 Ths. Huỳnh Kim Quýt Giảng viên
10 Ths. Huỳnh Thị Nhật Hằng Giảng viên
11 Ths. Lê Anh Khoa Tổ trưởng NV Quản lý phòng máy
12 Ths. Lý Thiên Trang Trưởng Bộ môn HTTT
13 Ths. Nguyễn Hữu Thanh Giảng viên
14 Ths. Nguyễn Minh Khánh Giảng viên
15 Ths. Nguyễn Minh Khoa Giảng viên
16 Ths. Nguyễn Thị Phương Linh Giảng viên
17 Ths. Nguyễn Thị Thu Nguyệt Giảng viên
18 ThS. Nguyễn Thị Thùy Mỵ Tổ trưởng NV Văn phòng
19 Ths. Nguyễn Văn Nối Giảng viên
20 Ths. Nguyễn Văn Thuận Giảng viên
21 Ths. Trần Huy Long Giảng viên
22 Ths. Trần Thế Hiệp Phó trưởng Khoa (Trưởng Bộ môn KTPM)
23 Ths. Trần Thị Diễm Trang Giảng viên
24 Ths. Trần Thị Diễm Trang Chuyên viên QLPM
25 Ths. Trần Thị Ngà Giảng viên
26 Ths.Tống Lê Thanh Hải Chuyên viên QLPM
27 TS. Dương Văn Hiếu Trưởng Khoa
28 TS. Ngô Tấn Vũ Khanh Giảng viên